Taman Indonesia heeft een speciale website voor mobiele telefoons. Wilt u deze gebruiken?

Radjah eend

Radjah betekent 'koning' en letterlijk vertaald is de Radjah Eend dus een Koningseend. Deze eend, nauw verwant aan de Bergeend, is een nieuwsgierige en levendige eend. Het is de kleinste onder de Casarca soorten, en ook het minst agresief.

----------------------------------------- 

De Radjah Eend komt voor in Noord-Australië, Nieuw-Guinea en de Molukken. Ze hebben een voorkeur voor mangrovegebieden en brak water. Het broedseizoen begint in mei en eindigt in juni. Het voedsel van de Radjah Eend bestaat uit schelpdieren, insecten grassen en algen.

Kinderweetje:

Radjah betekent Koning, dit is dus eigenlijk de koning der eenden!
Radjah eend


Terug naar het overzicht van diersoorten...